Zakres usług

Testy wydajnościowe
(performance testing)

Podstawowa forma testów, mająca na celu sprawdzenie efektywnego wykonywania zadań przez system w określonym obciążeniu produkcyjnym.

Testy obciążeniowe
(load testing)

Polegają na utrzymaniu dużej liczby użytkowników/trasakcji przez określony czas zgodnie z ustalonym scenariuszem. Celem jest zbadanie, ile transakcji system jest w stanie obsłużyć w określonym przedziale czasowym.

Testy szczytu obciążenia
(peak load testing)

Mają na celu sprawdzenie reakcji systemu na czasowo zwiększone obciążenie. Tego rodzaju sytuacje często występują w firmach, które mają tymczasowo zwiększoną ilość operacji, na przykład pod koniec miesiąca lub w okresie przedświątecznym.

Testy przeciążeniowe
(stress testing)

Polegają na celowym obciążeniu systemu dużą ilością transakcji/użytkowników/danych w celu sprawdzenia, czy system zachowuje się prawidłowo i nie powoduje utraty spójności danych.

Testy stabilności długotrwałej
(soak–endurance–stability testing)

Polegają na długotrwałym utrzymaniu obciążenia na systemie. Tego rodzaju testy pozwalają wykryć nieprawidłowości w przydzielaniu i zwalnianiu zasobów, takich jak wycieki pamięci w aplikacji. W przypadku systemów opartych na bazach danych, testy te mogą również wykryć zmianę wydajności systemu związaną z przyrostem danych w bazie.

Zweryfikuj wykorzystywane przez siebie narzędzia i aplikacje pod kątem realnych scenariuszy użycia.

Nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zrealizują dla Ciebie zestaw testów pozwalających na ocenę wydajności systemów. Realna ocena wyników pozwoli Tobie przygotować swoją infrastrukturę na działanie w najcięższych warunkach.

Jak pracujemy

Planowanie i analiza potrzeb

Przygotowanie do przeprowadzenia testów

Realizacja projektu

Z czego korzystamy

W realizacji naszych projektów korzystamy z rozwiązań zarówno open-source jak i profesjonalnych programów wiodących producentów. Ilość i rodzaj zastosowanych komponentów jest zależny od potrzeb klienta.

Perforce ElasticSearch JMeter Kibana Zabbix Kali Python